CIAM-ratkaisun valinnan vaikeus – vai onko se edes vaikeaa?

ciam ratkaisun valinnan vaikeus

Tärkeää CIAM-ratkaisun suunnittelussa on ymmärtää yrityksen kokonaisarkkitehtuuri ja selvien, standardeihin nojaavien, integraatiorajapintojen suosiminen. Kun suunnittelu tehdään oikein ja räätälöidyt ratkaisut minimoidaan, varmistetaan myös tarvittaessa mahdollisimman helppo siirtyminen toiseen CIAM-ratkaisuun. Näin vältetään siis ns. vendor lock.

Liiketoiminnan sitoutuminen on avainasemassa

Liiketoiminnan sitoutuminen valitun CIAM-ratkaisun käyttöönottoon on kriittistä hankkeen onnistumisen kannalta. Mahdollisuuksien mukaan kaikki asiakkaille suunnatut sovellukset tulisi integroida CIAM-ratkaisuun, muuten ratkaisusta saatavat hyödyt voivat jäädä saavuttamatta. Kattava hyöty CIAM-ratkaisusta saadaan vasta, kun kaikki nämä sovellukset ovat integroitu CIAM-ratkaisun kanssa.

Liiketoiminnan sitoutumista hankkeeseen edesauttavat seuraavat saavutettavat hyödyt:

 • Uusien sovellusten ja ominaisuuksien kehitys helpottuu ja nopeutuu, kun tunnistusta ei tarvitse enää rakentaa ja ylläpitää sovelluksen sisällä.
 • Asiakkaiden käyttökokemus ja tyytyväisyys paranevat, kun kaikkiin sovelluksiin pääsee samanlaisella kirjautumisella.
 • Yritystasolla säästetään kustannuksia, kun ei tehdä ja ylläpidetä erillisiä tunnistustoteutuksia sovelluksissa.
 • Pystytään ketterästi ja keskitetysti ottamaan uusia tunnistustapoja käyttöön.
 • Tietoturva paranee.

CIAM-ratkaisun valintaprosessissa olennaisia asioita

CIAM-ratkaisun valintaan vaikuttavat monet asiat ja tässä prosessissa on hyvä käyttää avuksi CIAM-asiantuntijoita. Esimerkiksi seuraavat asiat ovat huomionarvoisia puntaroitavaksi:

 • Kokonaisarkkitehtuuri CIAM-järjestelmän ympärillä, identiteettitiedon kulku järjestelmissä.
 • Eri käyttäjätyypit, joita ratkaisulla hallitaan, arviot käyttäjämäärästä (total users) ja kuukausittaisesta käyttömäärästä (monthly active users / MAU).
 • Käyttäjien lähde (onko CIAM ns. master data, vai onko lähdejärjestelmä joku muu järjestelmä, esim. CRM).
 • Liiketoimintasovellusten vaatima tietoturvataso (tunnistautumisen taso).
 • CIAM-ratkaisun eri mallit (SaaS vs. on-premises, open source vs. lisenssoitu softa ja näihin liittyvät riskit / vahvuudet), näiden kustannusrakenteiden erot.
 • Yrityksen liiketoiminnan mahdollistama kustannusmalli CIAM-ratkaisulle.
 • Tietomalli CIAM-järjestelmässä, mitä tietorakenteita olisi hyödyllistä pystyä CIAM-järjestelmässä mallintamaan, jotta se tukee liiketoimintaa?

Kun liiketoimintaympäristö ja siihen liittyvät tarpeet ovat riittävän hyvin tiedossa, yritykselle sopivan CIAM-ratkaisun suunnittelu on suoraviivainen tehtävä. Asiantuntijamme pystyvät useiden toteutusprojektien kokemuksella varmistamaan, että CIAM-ratkaisu myös skaalautuu tulevaisuuden tarpeisiin.

Secure Cloud apuun

Secure Cloudin CIAM advisory käy läpi CIAM tarpeesi ja suunnittelee yrityksellesi parhaiten sopivan ratkaisun – on tahtotila sitten on-premises tai pilviratkaisusta. Pilviratkaisujen osalta pystymme myös tarjoamaan ratkaisut ja tekemään käyttöönottoprojektit – ketterästi, hyvällä fiiliksellä ja saumattomalla yhteistyöllä kanssasi!

Osaajillamme on kokemusta niin kansainvälisten kuin Suomen johtavien brändien CIAM-toteutuksista eri teknologioilla. Pystymme tätä osaamista ammentamaan teidän tarpeisiinne ja varmistamaan hyvän lopputuloksen.

Me myös pidämme fokuksen oleellisissa asioissa, eli puntaroimme tarkasti tietoturvan ja käytettävyyden oikealle tasolle ja sopivaan tasapainoon käyttökokemuksen osalta.

Ota yhteyttä!


BLOGIT

Lauri Tielinen

Lauri Tielinen

Kokenut Security Advisor, jonka fokus on IT-arkkitehtuurissa ja ratkaisujen toteuttamisessa liiketoimintalähtöisesti. Lisäksi Laurin erikoisosaamista on identiteetin- ja pääsynhallinta, josta hänellä on yli 15 vuoden kokemus. Erityiskiinnostusta Laurilla on myös IoT-asioihin. Vapaa-ajallaan Lauri touhuaa radio-ohjattavien (taito)lentokoneiden ja maastopyörien parissa.