NIS2-direktiivi ja sen vaikutukset yritysten tietoturvakoulutuksiin

nis2 vaikutus yritysten tietoturvakoulutuksiin blogi

Jokainen lukija on jo varmasti jollakin tapaa kuullut NIS2 -direktiivistä ja sen vaatimuksista organisaatioiden tietoturvaan liittyen. Vaatimuksia on vino pino, ja tärkeää on, että erityisesti yrityksen johto on sitoutunut näihin vaatimuksiin sekä ymmärtävät tietoturvariskit, jotka kohdistuvat heihin. Tässä blogikirjoituksessa syvennymme hieman tarkemmin siihen, miten NIS2-direktiivi vaikuttaa erityisesti yritysten tietoturvakoulutuksiin ja niiden pakollisuuteen sekä koulutusten hyötyihin.

Tietoturvakoulutuksen merkitys

NIS2 vaatii vähintään kymmentä yrityksen kokonaistietoturvaan liittyvää tarkastelu-, analysointi-, torjunta- tai raportointimenetelmää, ja yksi keskeinen menetelmä on tietoturvakoulutukset. Direktiivi edellyttää, että yritykset tarjoavat työntekijöilleen säännöllistä ja asianmukaista tietoturvakoulutusta. Tämä vaatimus perustuu siihen, että tutkitusti inhimilliset virheet ovat yksi suurimmista tietoturvariskeistä. Koulutuksen avulla työntekijät oppivat tunnistamaan ja ehkäisemään tietoturvauhkia sekä mikä tärkeintä – toimimaan oikein mahdollisissa hyökkäystilanteissa.

Tietoturvakoulutuksen suunnittelu ja toteutus

Direktiivin voimaantulon myötä organisaatioiden on nyt suunniteltava ja toteutettava kattavia tietoturvakoulutusohjelmia, joiden on katettava monenlaisia aiheita, kuten:

  • Tietoturvan perusteet: Ymmärrys perusperiaatteista ja siitä, miksi tietoturva on tärkeää.
  • Käytännön ohjeet: Ohjeistukset siitä, miten toimia eri tilanteissa, kuten phishing-hyökkäyksissä.
  • Tekniset taidot: Tiettyjen ohjelmistojen ja työkalujen käyttö tietoturvan parantamiseksi.
  • Lainsäädäntö ja säännökset: Ymmärrys NIS2-direktiivin vaatimuksista ja niiden vaikutuksista yrityksen toimintaan.

Tietoturvakoulutuksen hyödyt

Jatkuvasta ja säännöllisestä koulutuksesta on hyötyä niin yksilölle kuin koko organisaatiolle. Jatkuva kouluttaminen tukee elinikäisen oppimisen ajatustapaa, jonka avulla voidaan varmistaa, että kehitämme itseämme, tietämystämme ja taitojamme läpi (työ)elämän. Lisäksi ammatillinen luottamus kasvaa tiedon ja taidon karttuessa. Mutta mitä kaikkia hyötyjä jatkuva tietoturvakouluttaminen tuo sitten organisaatiolle?

1.Inhimillisten virheiden vähentäminen

Inhimilliset virheet ovat yleinen tietoturvaongelmien lähde. Tietoturvakoulutuksen avulla työntekijät oppivat tunnistamaan vaaralliset tilanteet ja välttämään niitä. Tämä voi estää esimerkiksi phishing-hyökkäykset, joissa hyökkääjät yrittävät huijata työntekijöitä luovuttamaan arkaluonteisia tietoja.

2. Parantunut tietoturvatietoisuus

Tietoturvakoulutus lisää työntekijöiden tietoisuutta tietoturvauhkista ja siitä, miten ne voivat vaikuttaa heidän työympäristöönsä. Tietoiset työntekijät ovat paremmin varautuneita havaitsemaan epäilyttävää toimintaa ja raportoimaan siitä nopeasti, mikä voi estää mahdolliset tietomurrot jo alkuvaiheessa.

3. Yrityksen maineen suojaaminen

Tietoturvaloukkaukset voivat vahingoittaa yrityksen mainetta merkittävästi. Asiakkaat ja kumppanit menettävät helposti luottamuksensa yritykseen, joka ei pysty suojaamaan tietojaan. Säännöllinen tietoturvakoulutus auttaa varmistamaan, että kaikki työntekijät ymmärtävät tietoturvan merkityksen ja toimivat sen mukaisesti, mikä suojaa yrityksen mainetta.

4. Lakien ja säädösten noudattaminen

NIS2-direktiivi asettaa tiukkoja vaatimuksia tietoturvan osalta. Noudattamalla direktiivin vaatimuksia ja järjestämällä pakolliset tietoturvakoulutukset, yritykset voivat välttää mahdolliset sakot ja oikeudelliset seuraamukset. Tämä on erityisen tärkeää sektoreilla, jotka käsittelevät arkaluonteista tai kriittistä tietoa.

5. Parantunut tietoturvakulttuuri

Tietoturvakoulutus voi myös parantaa organisaation yleistä tietoturvakulttuuria. Kun tietoturva otetaan vakavasti ja siitä tehdään osa päivittäistä toimintaa, työntekijät tuntevat olonsa turvallisemmiksi ja arvostetuimmiksi, sekä oman panoksensa merkityksellisemmäksi. Tämä voi johtaa parempaan työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen.

Tietoturvakoulutusten säännöllisyys ja jatkuvuus

NIS2-direktiivi painottaa koulutuksen säännöllisyyttä ja jatkuvuutta. Kertaluonteinen koulutus ei riitä, vaan työntekijöiden on saatava jatkuvaa koulutusta uusimmista uhkista ja niiden torjuntakeinoista. Tämä voi sisältää esimerkiksi kuukausittaisia koulutusalustalla tehtäviä koulutuksia, vuosittaisia isompia seminaareja ja käytännön harjoituksia kalastelusimulaatioiden muodossa.

Johdon sitoutuminen sekä vaikutukset liiketoimintaan

Yrityksen johdon sitoutuminen on kriittistä tietoturvakoulutusten onnistumiselle. Johtoryhmän on ymmärrettävä tietoturvan merkitys ja varmistettava, että resursseja ja aikaa varataan riittävästi koulutuksiin. Johdon on myös toimittava esimerkkinä ja osallistuttava itsekin koulutuksiin. On yleistä, että tietoturvakoulutuksen pakollisuus voi aluksi tuntua lisäkustannukselta ja -vaivalta, mutta pitkällä aikavälillä se tuo merkittäviä etuja kustannustehokkaasti. Hyvin koulutetut työntekijät vähentävät tietoturvariskejä, mikä voi säästää yritykselle huomattavia summia mahdollisten tietomurtojen ja niiden aiheuttamien vahinkojen välttämisessä. Lisäksi hyvä tietoturvakulttuuri voi parantaa yrityksen mainetta ja luottamusta asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa.

Yhteenveto

NIS2-direktiivi asettaa uusia, tiukempia vaatimuksia yritysten tietoturvakoulutusten osalta. Yritysten on nyt panostettava entistä enemmän työntekijöidensä koulutukseen ja tietoturvatietoisuuden lisäämiseen. Säännöllinen ja kattava tietoturvakoulutus auttaa vähentämään inhimillisiä virheitä ja parantaa yrityksen kykyä suojautua tietoturvauhkia vastaan. Vaikka direktiivin vaatimukset voivat tuntua haastavilta, ne tarjoavat myös mahdollisuuden parantaa yrityksen tietoturvakulttuuria ja kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Tietoturvakoulutusten hyödyt ovat moninaiset, ja niiden avulla yritykset voivat suojata itseään paremmin alati muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä. Ole rohkeasti yhteydessä, mikäli organisaationne kaipaa tukea tietoturvakoulutusten toteuttamisessa!

Tutustu muihin NIS2 -blogisarjan teksteihin:

Kohti NIS2-vaatimustenmukaisuutta, osa 1: Selvitä tietoturvan nykytila 

Kohti NIS2-vaatimustenmukaisuutta, osa 2: identiteetin- ja pääsynhallinnan tekniset kontrollit

Annika Nykänen

Annika Nykänen

Entinen golfammattilainen, nykyinen golfnautiskelija ja koulutusten kuningatar, jolla aineenopettaja- ja ICT-mentoritausta.