NIS2 -vaatimustenmukaisuus

NIS2-tietoturvadirektiivin voimaantuloon on alle puoli vuotta. Viimeistään nyt on hyvä hetki laittaa tietoturva-asiat kuntoon.

Joko NIS2-tietoturvadirektiivin vaatimukset ovat teillä hallussa?

On luonnollista, jos raskaaseen lakitekstiin perehtyminen on jäänyt tehtävälistan loppupäähän. Vielä ei tarvitse huolestua. NIS2 astuu voimaan 18.10.2024, joten ehdit edelleen hoitaa kriittiset asiat kuntoon.  

Direktiivin vaatimusten täyttämisestä on paljon hyötyä myös yrityksille, jotka eivät ole sen piirissä. Tietoturva on tärkeää jokaiselle yritykselle ja NIS2:n listaamat asiat on aina järkevää laittaa kuntoon joka tapauksessa. 

Joillekin yrityksille direktiivin tietoturvavaatimukset saattavat tulla yllätyksenä. Nimittäin ne eivät ole ”peruskauraa”, vaan monilla on niissä edelleen puutteita, jopa kriittisiä sellaisia.

Mitä NIS2 -vaatimustenmukaisuus käytännössä tarkoittaa?

 1. Johdon vastuu  
  Johdolla pitää olla ymmärrys NIS2:n vaatimuksista, koska vastuu direktiivin noudattamisesta on toimitusjohtajalla, ei IT-osastolla. Johdon tietoturvaosaamisen on siis oltava riittävällä tasolla.   
 1. Raportointivelvollisuus 
  Yrityksen on kerrottava tietoturvapoikkeamista viranomaisille 24 tunnin sisällä. Jo 72 tunnin kuluessa on oltava syvempi analyysi tilanteesta ja juurisyistä raportti yhden kuukauden kuluttua. Tämä luonnollisestikin tarkoittaa, että yrityksellä pitää olla kyky havaita hyökkäys välittömästi.  
 1. Riskienhallinta 
  Yritysten täytyy olla varautuneita siihen, jos kyberhyökkäys osuu kohdalle. Tämä tarkoittaa käytännön varautumista, sillä vaikka kyvykkyys olisikin piirretty paperille, kyky toimia tosipaikan tullen syntyy vain harjoittelemalla. NIS2 vaatiikin riskienhallinnan dokumentoinnin lisäksi sen konkreettista toteuttamista.  
 1. Liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta 
  Yrityksellä on oltava suunnitelma liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi, jos se joutuu kyberhyökkäyksen kohteeksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kriittisistä tiedoista on oltava varmuuskopiot, sekä testatut suunnitelmat ja proseduurit niiden palauttamiseen 

Secure Cloudin palvelut

Palveluistamme löytyy kattavasti vaihtoehtoja, joilla organisaatio voi varmistaa NIS2 -vaatimustenmukaisuuden. Tutustu eri ratkaisuihin alta.

Digitaalisten identiteettien hallinta (IAM)​

Ihmisten digitaaliset identiteetit ja niiden hallinta ovat NIS2 -direktiivin kannalta kriittisessä asemassa. ​

Loppukäyttäjien suojaus (End User Security)

NIS2 -direktiivi linjaa, että organisaation työntekijöille tulee tarjota jatkuvaa tietoturvakoulutusta.

Turvallisemmin pilvessä (SASE ja SSE)

Pilvimaailmassa pääsyä kriittiseen tietoon ja palveluihin on kontrolloitava, käyttäjät suojattava ja pilvessä oleva kriittinen data turvattava. 

Hyödynnä neuvot & webinaarimme

Ilmaisia neuvoja ja webinaareja, jotka auttavat sinua löytämään tarvitsemasi ratkaisun.

Webinaarissa käymme läpi erilaisia käyttötapauksia, joissa PAM-ratkaisu turvaa liiketoimintaasi nykyistä paremmin.

Katso tallenne

Käymme webinaarissa läpi ihmisen tuomat haasteet tietoturvalle ja tämän hetken yleisimmät tavat anastaa yrityksen tietoja. 

Katso tallenne

Webinaarissa käsittelemme MS Entra ID Governancen keskeisimpiä ominaisuuksia.

Katso tallenne

Jäikö NIS2 -vaatimustenmukaisuus mietityttämään? Ota yhteyttä ja sovi keskustelu asiantuntijamme kanssa.

Eero Kaipiainen

Digitaalisten identiteettien hallinta