Suojaa organisaatioiden tietoverkot ja arkaluontoiset tiedot

Zero Trust Network Access

Moderni tapa mahdollistaa pääsy erilaisiin palveluihin, joka mullistaa organisaatioiden tapaa suojata tietojaan.

Kiikarit kuvake

Zero Trust Network Access (ZTNA)

Zero Trust Access on moderni tapa mahdollistaa pääsy erilaisiin palveluihin, joka mullistaa organisaatioiden tapaa suojata tietojaan. Toisin kuin perinteiset etäkäyttöratkaisut, jotka luottavat reunaturvallisuuteen, zero trust access perustuu ajatukseen, ettei käyttäjään tai laitteeseen tule automaattisesti luottaa. Zero Trust -periaatetta korostava filosofia varmistaa, että jokainen pääsypyyntö tarkistetaan sekä todennetaan erikseen ja tarjotaan näin parempaa turvaa kyberuhkia vastaan. Tämä ennakoiva ja yksityiskohtainen lähestymistapa tarjoaa organisaatioille lisääntyneen hallinnan, näkyvyyden ja joustavuuden, mahdollistaen arvokkaiden resurssien paremman turvaamisen nykyisessä dynaamisessa ja verkottuneessa digitaalisessa maailmassa.

Haasteet

Erilaiset käyttäjäryhmät hyödyntävät laajaa joukko digitaalisia palvelui, jotka sijoittuvat sisäverkkoon ja erilaisiin hosting-ympäristöihin tai toimivat Saasina Internetissä. 

Hyvin tärkeitä ovat tilanteet, joissa tarvitaan erityistä huomiota tietoturvan suhteen, kuten järjestelmänvalvojien, kumppaneiden ja sovelluskehittäjien etäpääsyt näihin palveluihin. 

Etäkäyttöpääsyjä on toteutettu perinteisesti VPN-ratkaisuilla, joiden tyypillisiä haasteita ovat:

 • Usein laaja näkyvyys sisäverkon palveluihin, mikä luo mahdollisuuksia hyökkääjille.
 • Rajallisesti pääsynhallinta- ja seurantaominaisuuksia, kuten sessioiden tallentamista tai valvottua pääsyä.
 • Eivät mahdollista sisäverkon ulkopuolella sijaitsevien palveluiden hallintaa.
 • VPN-palvelu näkyy jatkuvasti verkosta ulospäin – haavoittuvat VPN-palvelut ovat olleet useiden tietomurtojen taustalla
 • Laitteistoinfraa joudutaan jatkuvasti ylläpitämään ja uusimaan.

VPN-ratkaisut voivat tarjota riittävät ominaisuudet peruskäyttäjien sisäverkon palveluiden etäkäytölle, mutta ne eivät ole enää paras ratkaisu, kun halutaan hyvää tietoturvaa.

Erityisesti asia on huomioitava  korkean riskin käyttötapauksissa, kuten sovelluskehittäjien ja järjestelmävalvojien tapauksissa tai esimerkiksi kumppaniyhteyksissä operatiivisiin verkkoihin (OT-verkot.

Ratkaisu

Moderni zero trust -pohjainen etäkäyttöratkaisu tarjoaa ratkaisun yllä kuvattuihin haasteisiin. 

 • Se tarjoaa pääsynhallinnan niin sisäverkon palveluihin kuin Internetistä löytyviin palveluihin. 
 • Pääsyjä eri palveluihin kyetään rajoittamaan hyvin hienojakoisesti. 
 • Voidaan käyttää useita erilaisia vahvan tunnistamisen menetelmiä.
 • Voidaan tallentaa korkean riskin etäkäyttösessioita.
 • Voidaan tarjota valvottua pääsyä, jossa jokainen sessio erikseen luvitetaan ja seurataan.
 • Ei oman infran ylläpitoa. 


Zero Trust Access auttaa organisaatioita parantamaan tietoturvaa, hallintaa ja joustavuutta palveluiden suojauksessa, mikä on erityisen tärkeää monimuotoisessa ja haavoittuvassa digitaalisessa toimintaympäristössä.

 

Hyödyt

Parempi tietoturva: Zero Trust Access tarjoaa parempaa tietoturvaa. Sen avulla voidaan vähentää hyökkäyspintoja ja estää haitallisten toimijoiden pääsy verkkojärjestelmiin. Jokainen pääsypyyntö tarkistetaan ja todennetaan erikseen, mikä minimoi riskit ja suojelee tietoa. 

Lisääntynyt hallinta ja valvonta: Zero Trust Access mahdollistaa paremman hallinnan ja valvonnan. Voidaan määrittää tarkat pääsynhallintasäännöt ja seurata käyttäjien toimintaa reaaliaikaisesti. Tämä auttaa havaitsemaan poikkeuksellista toimintaa ja mahdollisia uhkia nopeasti. 

Joustavuus ja liikkuvuus: Zero Trust Access tukee käyttäjien joustavaa liikkuvuutta. Käyttäjät voivat turvallisesti käyttää organisaation resursseja mistä tahansa sijainnista. Tämä edistää mobiilin työskentelyn joustavuutta. 

Yksinkertaisempi verkkoarkkitehtuuri: Zero Trust Access poistaa tarpeen perinteisten VPN-ratkaisujen laajalle näkyvyydelle sisäverkon palveluihin. Tämä yksinkertaistaa verkkoarkkitehtuuria ja vähentää potentiaalisia haavoittuvuuskohtia. Palveluita voidaan tehokkaammin hallita ja suojata ilman laajamittaista verkon avaamista. 

Kustannussäästöt: Zero Trust Access tuo myös kustannussäästöjä. Perinteisiin VPN-ratkaisuihin liittyvät laitteistokustannukset, ylläpitokulut ja monimutkaisuus vähenevät. Zero Trust Access voi myös edistää pilvipalveluiden ja SaaS-palveluiden käyttöä, mikä mahdollistaa edelleen kustannussäästöjä infrastruktuurin ylläpidossa. 

Antti Rajala
Älä pähkäile yksin!

Sovi keskustelu asiantuntijan kanssa

Kysyvä ei tieltä eksy eikä keskustelu kanssamme sido mihinkään. Kerro mistä kenkä puristaa, niin vertaillaan kokemuksia ja mietitään voimmeko olla avuksi.