Tietoturvakoulutukset

Cyber Security Awareness Training

Tietoturvatiimiin kuuluvat kaikki työntekijät

Ilman viimeisintä tietoa vaarallisten linkkien, haittaohjelmien ja tietojenkalastelun tunnistaminen on haastavaa. Kun tietoisuutta lisätään ja tietoturvakulttuuria kehitetään osaksi päivittäistä toimintaa, käyttäjät oppivat tunnistamaan riskit sekä toimimaan oikein, kun kohtaavat tietoturvauhkia ja vaarallisia viestejä. Tietoisuuden kasvattaminen auttaa pitämään yrityksesi poissa kyseenalaisista otsikoista ja välttämään tietomurroista koituvat kustannukset.

Tietoisuuden kasvattamisesta käyttäytymisen muutokseen

Turvallisuustietoinen kulttuuri rakentuu pitkän tähtäimen tekemisellä. Henkilöstö on aktiivinen toimija ja jokaisen toiminnalla on väliä. Siksi kaikkien pitää ymmärtää, miksi tietoturva on tärkeää. Olemme suunnitelleet tietoturvakoulutuksemme ihmisten motivaatio etusijalla. Motivaatio vaikuttaa positiivisesti oppimiseen ja käyttäytymiseen, jolloin myös tulokset ovat parempia. Lyhyiksi pilkotut koulutuksemme tekevät turvallisesta käyttäytymisestä osan työntekijöiden arkea kuormittamatta heitä liikaa.

Cyber Security Awareness Training - ihmislähtöinen tietoturva

Tietoturvakoulutukset palveluna - Security Awareness Training as a Service

Tarjoamme tietoturvakoulutukset yrityksellesi palveluna, jolloin koulutuksiin on helppo sitoutua ja säästät omaa työaikaasi. Koulutuksemme pitävät henkilöstön ajan tasalla viimeisimmistä hyökkäystaktiikoista. 

Tietoturvakoulutuksen hyödyt organisaatiollesi

  • Paranna tietoturvaa kustannustehokkaasti
  • Tee työntekijöistä osa organisaation puolustusta
  • Lisää ymmärrystä tietoturvariskeistä
  • Opeta tunnistamaan ja raportoimaan uhkat
  • Vältä tietomurroista aiheutuvat kustannukset ja mainehaitat
  • Varmista NIS2-direktiivin vaatimustenmukaisuus

Näin aloitat

Suunnittelemme tietoturvakoulutusten yksityiskohdat, aiheet ja tarvittaessa autamme myös valitsemaan koulutusalustan edustamistamme vaihtoehdoista tarpeidesi mukaan.

1. Suunnittelu

Ensin tunnistamme kanssasi yrityksesi eri henkilöstöryhmät sekä kunkin ryhmän kannalta tärkeimmät tietoturvan osaamisalueet. Tutustumme myös tietoturvakäytäntöihinne ja ohjeistuksiinne.

2. Alkukartoitus

Kartoitamme henkilöstön eri ryhmien tietoturvatietoisuuden lähtötilanteen alkukyselyllä, jonka perusteella voimme suunnitella koulutuksen tärkeimmät painopisteaiheet.

3. Koulutus

Kohdistamme koulutukset kullekin henkilöstöryhmälle asetettujen osaamistavoitteiden ja alkukartoituksessa selvitetyn osaamistason mukaan. Ne voivat sisältää erilaisia online-koulutuksia, mutta myös livekoulutuksia, webinaareja ja tietoiskuja.

4. Testaus

Opetettujen asioiden sisäistäminen tapahtuu kertaamalla. Siksi teemme myös simuloituja tietojenkalasteluhyökkäyksiä suunnitelman mukaan koko henkilöstölle tai valitulle ryhmälle.

5. Seuranta

Seuraamme ja raportoimme koulutuksen tuloksia yrityksen johdolle, ja päivitämme koulutussuunnitelmaa saavutettujen tulosten mukaan.

6. Palaute

Jotta sekä asiakas että Secure Cloud voi kehittää koulutustoimintaansa, pyydämme palautetta kyselyn muodossa kaikilta koulutukseen osallistuneilta työntekijöiltä. Näin koulutusta voidaan muokata tarpeen mukaan seuraavalle vuodelle.

Hyödynnä neuvot & oppaamme

Ilmaisia neuvoja ja oppaita, jotka auttavat sinua löytämään tarvitsemasi ratkaisun.

Lataa opas tietoturvakoulutusten järjestäjien kriittisestä arvioimisesta.

Lue opas

Käymme webinaarissa läpi ihmisen tuomat haasteet tietoturvalle ja tämän hetken yleisimmät tavat anastaa yrityksen tietoja. 

Katso tallenne

Saat parhaat tulokset, kun yhdistät tietoturvakoulutukset ja reaaliaikaisen tietoturvavalmennuksen.

Lataa opas

Jäikö jokin kohta mietityttämään? Ota yhteyttä ja sovi keskustelu koulutusasiantuntijamme kanssa.