Kyberturvallisuuden vuosi 2024 – nämä trendit kannattaa huomioida 

Kyberturvallisuuden vuosi 2024 – nämä trendit kannattaa huomioida 

Tietoturvan merkitys korostuu entisestään vuonna 2024. Kehittyneitä uhkia on yhä vaikeampi torjua, ja samaan aikaan vaatimukset organisaatioille kasvavat. Listasimme alle kyberturvan ajankohtaisia teemoja.  

Pilviaikakaudella uhkat voivat tulla yhtä lailla organisaation ulkopuolelta kuin sisältäkin. Monimutkaisiin huijauksiin perustuvat hyökkäykset pystyvät ohittamaan kehittyneetkin suojausteknologiat. Vaikka tekoälyn käyttö kasvoi viime vuonna räjähdysmäisesti, tietoturvassa ihmisten rooli korostuu entisestään.   

Listasimme tähän artikkeliin seitsemän tärkeää trendiä. Poimi alta organisaatiollesi olennaiset tietoturvavinkit – ja älä epäröi ottaa asiantuntijoita avuksesi.    

1. Zero Trust: voittava tietoturvastrategia 

Zero Trust -periaatteeseen nojaava tietoturva on yleistynyt ja sitä kohti useimmat yritykset siirtyvät tulevaisuudessa. Zero Trust tarkoittaa ajattelumallia, jossa oletusarvoisesti ei luoteta mihinkään. Luottamus pitää aina ansaita ja varmistaa riippumatta siitä, kuka käyttäjä sanoo olevansa, missä on tai mitä yrittää tehdä. Pelkkään verkon reunaturvallisuuteen nojaaminen kannattaa viimeistään vuonna 2024 unohtaa ja päivittää tietoturvastrategia nykymaailman haasteisiin vastaavaksi. 

2. Digitaaliset identiteetit ratkaisevia

Zero Trust –strategian ytimeen liittyvät digitaaliset identiteetit ovat kriittisessä asemassa organisaation tietojen suojaamisessa. Digitaalisten identiteettien koko elinkaari on saatava haltuun (HR-järjestelmästä lähtien, myös kumppanien tunnukset omista lähteistään). Usein automatisointi ilman manuaalisia vaiheita on ainoa järkevä ratkaisu.  

Pääsyoikeuksien on luonnollisesti oltava järjestelmä- ja roolikohtaisia. Uuden työntekijän perusjärjestelmien käyttöoikeudet on oltava olemassa ensimmäisestä päivästä lähtien. Kaikkien keskeisten järjestelmien käyttövaltuudet taas pitäisi olla hallinnassa eli tietää koko ajan, kenellä on oikeudet mihinkin ja kuka käyttövaltuudet on myöntänyt.  

Pääkäyttäjätasoiset pääsyt ja “sessiot” on luonnollisesti otettava myös keskitetysti haltuun. Kaikki nämä digitaalisten identiteettien hallinnan palvelut ovat vuonna 2024 ihan jokaisen yrityksen saavutettavissa, ei enää vain suuryrityksillä.

3. Etätyötrendi jatkuu 

Etätyö ja hybridimalli ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämässä. Joustavuus on tärkeä kilpailuetu rekrytoiville yrityksille, mutta etätyöskentely asettaa omat haasteensa tietoturvalle. Varmista turvallinen pääsy tietoon ja kriittisiin resursseihin riippumatta siitä, missä tai millä laitteilla ihmiset työskentelevät ja mitä palveluita he käyttävät. 

4. NIS2 astuu voimaan

Kriittisiä toimijoita, kuten energia-alan, finanssialan, terveydenhuollon, vesihuollon, julkishallinnon, liikenteen tai digitaalisen infrastruktuurin parissa toimivia organisaatioita, koskeva sääntely kiristyy vuonna 2024. EU:n laajuinen NIS2-direktiivi astuu voimaan syksyllä 2024. Direktiivin vaatimuksiin voi sisältyä paljon työtä, joten ota niistä ajoissa selvää ja ole valmiina. 

5. Phishing-hyökkäykset kehittyvät 

Sähköpostin välityksellä saapuva haitallinen sisältö, etenkin phishing eli tietojenkalastelu, on jatkuvassa kasvussa. Näitä huijauksia on erittäin vaikea tunnistaa, koska ne kehittyvät jatkuvasti ja voivat tulla jopa organisaation sisältä, tutusta osoitteesta. Suojaudu huolehtimalla loppukäyttäjien suojauksesta ja turvallisuustietoisuudesta.  

6. Turvallisemmin pilvessä 

Yhä useammat yritykset siirtyvät pilven eli SaaS- ja IaaS/PaaS -palveluiden käyttäjiksi. Näin myös iso osa yritysten kriittistä ja suojattavaa tietoa siirtyy yhä useammin pilveen. Pilvessä sijaitsevan tiedon suojaamiseksi eivät perinteiset tietoturvaratkaisut riitä. Lisäksi pilviympäristöä koskevat kyberuhkat lisääntyvät.  

Turvaa palvelusi, sovelluksesi, käyttäjäsi ja datasi pilvinatiiveilla tietoturvaratkaisuilla. Aloita kysymällä asiantuntijalta apuja ja kartoittamalla tilanteesi, yrityksessä käytetyt pilvipalvelut ja pilvipalveluiden tietoturvan tilanne. Kun pilviympäristöjen tietoturva lähtee ihmisten ymmärtämisestä ja huomioi käytettävyyden, se on tehokkainta.   

7. Tekoäly tietoturvassa  

Disinformaatio ja kybervaikuttaminen pysyvät ajankohtaisina myös vuoden 2024 maailmantilanteessa. Kyberhyökkääjät ovat valjastaneet generatiivisen AI:n uusien haittaohjelmien, kalasteluviestien ja deepfake-videoiden laatimiseen. Näitä entistä yksilöllisempiä ja uskottavampia huijauksia on vaikea tunnistaa, ja siksi käyttäjien tietoturvakoulutus tulee olemaan kriittistä. Myös kyberpuolustuksen pitää käyttää hyväkseen tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia. 

Moni näistä seitsemästä trendistä voi olla sinulle ennestään tuttu, mutta halusimme nostaa ne esille, koska näissä asioissa riittää työstettävää valtaosalla yrityksistä tänäkin vuonna.  

Kyberturvallisuuden kenttä on kompleksinen ja muuttuvien hyökkäystaktiikoiden perässä on haasteellista pysyä, joten kannattaa ottaa tueksi asiantunteva tietoturvan ammattilainen. Pilvimaailmassa tarpeet ovat hyvin erilaisia ja parhaat lopputulokset syntyvät, kun ratkaisut suunnitellaan tapauskohtaisesti, yhdessä kokeneen kumppanin kanssa. 

Haluatko jutella näistä teemoista lisää? Ota yhteyttä.   

Antti Rajala

Antti Rajala