SAT on uusi musta: miksi tietoturvakoulutus on tärkeää juuri nyt?

SAT on uusi musta

Tietoturva ei ole pelkästään IT-osaston huoli, vaan sen tulisi olla kaikkien organisaatiossa työskentelevien ”sydämen asia”. Lue, miksi tietoturvakoulutusten merkitys yrityksen arvokkaiden tietojen suojelemisessa on ratkaiseva juuri nyt ja miten voit varmistaa, että henkilöstösi on valmis torjumaan monimutkaisiakin tietoturvauhkia. 

SAT eli Security Awareness Training eli kavereiden kesken tietoturvakoulutus 

Tietoturvakoulutusta voisi mielestäni ajatella matkana, jonka tarkoituksena on kasvattaa yksilöiden ja organisaatioiden tietoisuutta tietoturvasta. Tämä matka sisältää koulutusta ja ohjausta, joiden avulla työntekijät oppivat tunnistamaan tietoturvaan liittyvät riskit ja uhat, sekä toimimaan turvallisesti ja vastuullisesti digitaalisessa ympäristössä. Matkan tarkoituksena on siis edetä tietoisuuden kasvattamisesta kohti käyttäytymisen muutosta.

Tietoturvakoulutus on keskeinen osa nykyaikaista tietoturvastrategiaa ja ennakoivaa suojautumista. Sen sijaan, että odotettaisiin, että tietomurto tai verkkohyökkäys tapahtuu, koulutukset auttavat henkilöstöä tunnistamaan ja torjumaan potentiaaliset uhat ennen kuin ne muodostuvat vakaviksi ongelmiksi. Ennakoivalla suojautumisella säästetään aikaa, rahaa ja mainetta. IBM:n uusimman tutkimuksen mukaan jopa 51% kyselyyn vastanneista yrityksistä aikoo investoida aiempaa enemmän resurssejaan tietoturvaan mm. koulutuksen muodossa.

Mitä on yritysten tietoturvakoulutus?

Tietoturvakoulutus on tehokas tapa lisätä henkilöstön vastuullisuutta ja tietämystä tietoturvasta. Tietomurrot saavat usein alkunsa erilaisista huijauksista ja vain kouluttamalla työntekijöitä voi varmistaa, että he osaavat suojella yrityksen arkaluontoisia tietoja ja resursseja.  

Tietoturvakoulutukset auttavat ihmisiä pysymään valppaina ja tunnistamaan hyökkääjien alati muuttuvia taktiikoita sekä ilmoittamaan tietoturvauhista. Käytännönläheisistä koulutuksista on välitöntä hyötyä ja sopiviin palasiin pilkottuina ne eivät kuormita työntekijöitä. 

Secure Cloudin tietoturvakoulutuksissa ihmisten motivaatio on etusijalla. Tarkoituksena on  

  • pitää henkilöstö ajan tasalla viimeisimmistä kyberturvallisuuden vaaroista 
  • tietää, mitä pitää huomioida laitteita ja ohjelmistoja käytettäessä 
  • oppia toimintamalleja tilanteisiin, joissa mahdollisesti vaarallinen vuorovaikutus tapahtuu tai on tapahtunut. 

Yrityksen tietoturvakulttuurin luominen ja vahvistaminen 

Vahvan tietoturvakulttuurin luomiseen ja ylläpitämiseen kannattaa panostaa, koska kehittyneimmätkään tekniset ratkaisut eivät pysty havaitsemaan kaikkia tietoturvauhkia. Työntekijöiden tietoisuuden lisääminen ja oikeiden toimintatapojen opettaminen auttavat torjumaan kyberriskejä kokonaisvaltaisemmin. 

Tietoturvakoulutukset korostavat jokaisen roolia tietojen suojelemisessa ja auttavat luomaan tietoturvasta keskeisen osan yrityksen kulttuuria. Henkilöstön vastuullisuus tietoturvasta voi merkittävästi vähentää tietomurtojen riskiä. 

Oikeanlainen ilmapiiri edistää tietoturvakulttuurin kehittymistä. Kannustavalla ja positiivisella motivoinnilla on iso rooli etenkin koulutusten alussa. Kun henkilöstö tiedostaa oman roolinsa tietoturva-asioissa, he suhtautuvat aiheeseen vakavammin ja motivoituneemmin.  

SAT ja NIS2 ne yhteen sopii

Aikaisemmin julkaistussa blogissamme kerrottiinkin NIS2 -direktiivistä, eli ”nissistä”. NIS2-direktiivi on EU:n laajuinen kyberturvallisuutta koskeva lainsäädäntö, jonka tarkoitus on kyberturvallisuuden tason parantaminen jäsenvaltioissa. Se astuu voimaan Suomessa 18.10.2024.  

Direktiivin yhtenä vaatimuksena keskeisille ja tärkeille toimijoille on varmistaa, että arkaluonteisiin järjestelmiin ja tietoihin pääsevät työntekijät saavat riittävää kyberturvallisuuskoulutusta ja -tietoisuutta. Siksi asianomaisten alojen organisaatioiden on kehitettävä ja toteutettava työntekijöilleen kattavia kyberturvallisuustietoisuuskoulutusohjelmia.

Koulutuksessa tulisi käsitellä sellaisia aiheita kuten kyberturvallisuushäiriöiden tunnistaminen ja niistä ilmoittaminen, IT-järjestelmien ja -verkkojen turvallinen käyttö sekä arkaluonteisten tietojen suojaamisen parhaat käytännöt.  

NIS2-direktiivi edellyttää myös, että organisaatiot järjestävät säännöllisesti koulutusta ja tietoisuusarviointeja varmistaakseen, että työntekijöillä on tarvittavat tiedot ja taidot kyberturvallisuushäiriöiden ehkäisemiseksi ja niihin vastaamiseksi. 

Vuosi 2024 tuleekin siis olemaan vuosi, jolloin on hyvä tarkistaa oman organisaation tietoturvakoulutusten tilanne ja tarvittaessa käynnistää sellainen. 

Ota ensimmäinen askel tietoturvakoulutusmatkallasi

Tietoturvakoulutusmatkan aloittaminen on se kaikista tärkein askel, jonka organisaatio voi ottaa. Hyvin suunniteltu ja valmisteltu koulutus ottaa huomioon erilaiset oppijat ja oppimistyylit, jotta jokainen henkilöstön jäsen voi kokea onnistumisen ja ennen kaikkea oppimisen tunteen. Monipuolisella ja pitkäjänteisellä koulutuksella saadaan varmistettua, että koko henkilöstö osaa varautua nykypäivän tietoturvahyökkäyksiin ja reagoida niihin organisaation toimintamallin mukaisesti. 

Aloitin koko blogin kirjoittamisen siksi, koska tietoturvakoulutukset kaikkine vaiheineen on minulle ”sydämen asia” ja intohimo. Jatkuvan oppimisen ja onnistumisen tunteen mahdollistaminen on jotain sellaista, mikä luo hymyn huulille joka kerta. Jos sinusta tuntuu, että tällainen matka olisi sellainen, jota teidänkin organisaationne kaipaa, niin laita viestiä ja sovitaan sopiva hetki yhteiselle juttelutuokiolle. Toivottavasti pääsen mukaan matkallenne kohti tietoturvallisempaa kulttuuria työyhteisössänne. 

Lue: Varusta työntekijäsi yrityksen tehokkaimmaksi puolustuslinjaksi

Lue: NIS2 tulee – ole valmis!

Tutkimus: Cost of a Data Breach Report 2023

Tutustu tietoturvakoulutuksiin

Annika Nykänen

Annika Nykänen

Entinen golfammattilainen, nykyinen golfnautiskelija ja koulutusten kuningatar, jolla aineenopettaja- ja ICT-mentoritausta.