Nykypäivän tietoturva lähtee identiteeteistä

Digitaalinen identiteetti ja pääsynhallinta – IAM

Sormenjälki kuvake

Tietoturvaa identiteetit edellä

Digitaaliset identiteetit ovat nykyaikaisen kyberturvan kulmakivi. Siksi Secure Cloud toteuttaa kattavasti identiteetin hallinnan palvelut erilaisten organisaatioiden tarpeisiin.

Kokeneet asiantuntijamme auttavat alusta pitäen alkukartoituksessa, arkkitehtuurin suunnittelussa, hallintomallien luomisessa ja jalkautuksessa sekä teknisten ratkaisujen käyttöönotossa, sovellusten integroinnissa sekä operoinnissa ja jatkokehityksessä.

Organisaatioiden sisäisten identiteettien hallintaan (Workforce IAM) toimitamme mm. identiteettien elinkaaren hallinnan ja pääsynhallinnan palvelut (IAM, Identity and access management), käyttövaltuuksien hallinnan palvelut (IGA, identity governance and administration) ja pääkäyttäjätunnusten hallinnan palvelut (PAM, Privileged Account Management). Myös asiakasidentiteettien hallinnan (CIAM eli Customer IAM) palvelut ja työkalut löytyvät palvelusalkustamme.

Ota yhteyttä, niin kerromme miten helpolla saat vaikuttavia tuloksia!

Kuule Glastonin kokemuksista

Aloita IAM-asiantuntijan avulla

Kokeneet asiantuntijamme auttavat alusta pitäen IAM-kehityksessä. Teemme tarpeen mukaan alkukartoituksen, tiekartan, arkkitehtuurin suunnittelun ja myös hallintomallin IAM-kokonaisuudelle. Näin varmistat, että IAM-kehitystyö on tarkoituksenmukaista ja osuu tietoturvan kannalta kriittisiin kohtiin.
Kehitystyön osalta teemme budjettiarviot ja projektisuunnitelmat, jotta hankkeiden käynnistys olisi mahdollisimman mutkatonta. Tarvittaessa autamme myös toteutustyön kumppanivalinnoissa ja kilpailuttamisessa.
Kehitysprojekteissa varmistamme, että ratkaisut vastaavat alkuperäistä suunnitelmaa ja tarvetta. Autamme suunnittelemaan käyttöönotot, jotta ylimääräisiltä yllätyksiltä käyttöönottovaiheissa vältytään. Pidämme myös huolen, että tukiorganisaatio on valmis ottamaan järjestelmän haltuunsa ja tuki toimii saumattomasti käyttöönoton jälkeen. Projektin lopuksi päivitämme jatkokehityssuunnitelmat vastaamaan viimeisintä tilannetta, jotta uuden järjestelmän kehitys vastaa liiketoiminnan tarpeita jatkossakin.
Okta IAM palvelut - Secure Cloud Finland

Okta IAM -palvelut identiteetin ja pääsynhallintaan

Okta Workforce IAM -palvelun avulla helpotat työntekijöiden arkea ja vähennät manuaalisen työn määrää. SSO:n ja MFA:n avulla työntekijäsi saavat käyttöönsä kaikki sovellukset helposti ja turvallisesti. Sovellukset on helppo integroida tuhansien valmiiden integraatioiden avulla tai ottaa käyttöön API:en avulla (esim. SAML, OIDC). Okta Verify App:llä voit jopa turvallisesti luopua salasanojen käytöstä.

Usein Okta integroidaan yhteen myös HR-järjestelmä kanssa, kuten Workday, SAP SuccessFactors tai Sympa HR. Integraation ansiosta identiteettien ja pääsyoikeuksien luonti, muutokset ja hallinnointi voidaan automatisoida. Keskitetty ja automatisoitu pääsynhallinta parantaa siis sekä tietoturvaa, tehokkuutta että loppukäyttäjäkokemusta.

Muista myös kumppanikäyttäjien (konsulttien, partnereiden, toimittajien, vuokratyövoiman jne.) identiteettien ja pääsynhallinta!

Tutustu tarkemmin Oktan ominaisuuksiin

Käyttövaltuushallinta eli IGA – Identity Governance & Administration

Käyttövaltuuksien hallintaa on aiemmin pidetty kalliina ja käyttöönottoja pitkinä ja vaikeina projekteina ja siksi vain suurten yritysten asioina. Näin ei enää kuitenkaan tarvitse olla. Käyttövaltuushallinta voidaan toteuttaa joko yksinkertaisesti automaatioilla tai kattavammin pääsyoikeuksien pyyntö-hyväksyntä ketjuja räätälöiden.

Kokeneet asiantuntijamme kartoittavat kanssasi tarpeesi ja suunnittelevat tiekartan, jolla käyttövaltuushallinnan kokonaistilaa pystytään kehittämään ketterästi ja tehokkaasti huomioiden organisaation erityistarpeet.

Asiakkaiden identiteettien ja pääsynhallintaan Customer IAM -ratkaisut

Asiakkaiden identiteettien ja pääsynhallinnan eli Customer IAM -ratkaisuilla parannat digitaalisten palveluidesi käytettävyyttä ja tietoturvaa, jopa ulkonäköä! Parantamalla asiakkaan digitaalista kokemusta poistat kaupanteon esteet. Takaisinmaksuaika näille panostuksille on usein todella lyhyt.

CIAM -arkkitehtimme käyvät kanssasi läpi digitaaliset palvelusi ja suunnittelevat ratkaisun, joka ottaa huomioon käytettävyyden, tietoturvan ja kustannustehokkuuden – unohtamatta järjestelmän joustavuutta tulevaisuuden muutoksiin.

Toimitamme markkinoiden johtavat CIAM -teknologiat, kuten Oktan ja Auth0:n (nyk. Okta Customer Identity Cloud). Molemmat voidaan helposti integroida osaksi omaa sovellustasi rekisteröitymisestä kirjautumisten hallintaan. Kirjautumiseen voidaan käyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, sekä useita kaksivaiheisen tunnistautumisen MFA:n välineitä. Kirjautuminen voidaan toteuttaa myös vahvasti pankkitunnuksilla tai käyttää tunnistautumiseen sosiaalisen median palveluita kuten esimerkiksi Google, Facebook, Apple jne. Käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Autamme aina myös jatkokehityksessä.

Pääkäyttäjien oikeuksienhallinta eli PAM – Privileged Access Management

Privileged Access Management tarkoittaa yksinkertaisuudessaan pääkäyttäjätunnusten hallintaa. Tiedätkö kenellä teidän organisaatiossa on admin-, root ja pääkäyttäjäoikeuksia mihinkin järjestelmään ja tietokantoihin? Pitämällä pääkäyttäjätunnukset turvassa ja antamalla käyttöoikeudet vain niitä tarvitseville tai vain silloin kun niitä tarvitaan, voit olennaisesti pienentää tietoturvariskiä. Samalla lisäät jäljitettävyyttä tapahtumiin – mitä kukin milloinkin teki.

Kartoitamme liiketoimintasi kannalta kriittiset järjestelmät ja suunnittelemme kartoituksen pohjalta PAM -ratkaisun siinä laajuudessa kuin se on järkevää ja tehokasta, jotta haluttu tietoturvan taso saavutetaan ja liiketoiminta voidaan varmistaa.

Toimitamme suunnitelman mukaisesti joko kattavat PAM -ratkaisut, Oktan Advanced Server Access -palvelut tai Cyolon Zero Trust -ratkaisut nopeasti ja hallitusti.

Palveluiden hyötyjä

Kyberturvan kulmakivi - digitaalinen identiteetti

Ainoa asia, mikä yhdistää lukuisia organisaatiossanne käytettyjä SaaS-palveluita, on käyttäjien identiteetit. Ei ole yhdentekevää kuka ja miten näitä luodaan, hallitaan ja aikanaan poistetaan. 80%:ssa tietoturvahyökkäyksistä käytetään apuna oikeata identiteettiä. Entä jos väärinkäytön tekisi riittävän vaikeaksi?

Ketterästi pilvestä

Myös kaikki IAM:iin liittyvät palvelut saa helpoiten ja kustannustehokkaimmin pilvestä. Pääset liikkeelle nopeasti, saat tuloksia heti ja jatkokehittäminen sujuu vaivatta. Älä asenna tai koodaa, vaan ota käyttöön.

Olipa organisaatiosi pieni, suuri, kasvava tai aktiivinen yritysostoissa, on SaaS palvelut joustavin tapa hallinta digitaalisia identiteettejä ja käyttövaltuuksia.

Tukenasi Secure Cloudin tiimi

Autamme aina ottamaan palvelut käyttöön, johdettuna projektina tai ketterän kehityksen menetelmin. Emme jätä sinua jatkossakaan, vaan autamme jatkokehityksessä. Valvontaa, incident managementtia tai kalliita palvelukeskuksia ei kuitenkaan tarvita, sillä SaaS palvelut valvovat itse omaa toimintaansa, ilman eri veloitusta. Olemme apunasi sinulle parhaalla ja arvokkaalla tavalla.

KUMPPANEITAMME

cyolo
Älä pähkäile yksin!

Sovi keskustelu asiantuntijan kanssa

Kysyvä ei tieltä eksy eikä keskustelu kanssamme sido mihinkään. Kerro mistä kenkä puristaa, niin vertaillaan kokemuksia ja mietitään voimmeko olla avuksi.